XIX Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”

4 – 5 kwietnia 2017 r w Hotelu „Klimczok”, ul. Poziomkowa 20; 43-370 Szczyrk-Biła.

Zapraszamy na Konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa.

Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych.

Tematyka konferencji:
–     działania dla  poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
–     nowoczesne metody szkolenia pracowników,
–     zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,
–     nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Komunikat

Szkolenie – marzec 2017

Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska zaprasza w miesiącu marcu br. na szkolenie kursowe dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Jest to kurs przygotowawczy do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej w kierownictwie i dozorze ruchu.

Szkolenie adresowane jest do pracowników kopalń węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, soli, górnictwa skalnego oraz firm okołogórniczych a także gmin górniczych.

Temat:

Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska w
świetle nowych regulacji prawnych

Termin:

04-05.03, 11-12.03, 18-19.03, 25-26.03.2017 r.
Inauguracja szkolenia 04.03.br. godz. 9.00

Miejsce:

Sala ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Oferta